Udarbejdet af:

Øresusen eller tinnitus

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Øresusen - også kaldet tinnitus - er en oplevelse af lyde i øret. Tilstanden er meget hyppig og man regner med at 10 – 15 % af befolkningen har øresusen.

Med alderen aftager hørelsen og flere og flere oplever øresusen. Det er dog kun de færreste der er generet af deres øresusen og kun under 1 % finder den så generende, at deres livskvalitet er påvirket.

Lydene ved en øresusen beskrives som susende, ringende, pulserende, brusende eller klikkende, og kan forekomme i det ene eller i begge ører.

Der kan være en simpel forklaring på øresusen – eksempelvis ørevoks eller et lukket eustakisk rør (eksempelvis ved forkølelse). Støjskade, Menières sygdom og otosklerose kan også medføre øresusen.

Hvad kan du selv gøre?

Øresusen er kun yderst sjældent tegn på alvorlig sygdom medmindre der samtidig er hørenedsættelse. Hvis undersøgelserne hos lægen ikke har givet en forklaring på din øresusen, må du leve med den. Den er ikke farlig.

Hvornår skal du kontakte din egen læge?

Ved øresusen der påvirker din hverdag. Lægen vil se efter almindelige årsager til øresusen (ørevoks, lukket eustakisk rør) - og foretage en høreprøve. Finder lægen ingen forklaring på din øresusen bliver du henvist til en ørelæge.

Hvornår skal du kontakte ørelægen?

Hvis din øresusen er så generende, at den påvirker din hverdag. Hvis din hørelse samtidig er nedsat. Ørelægen vil foretage forskellige undersøgelser for at finde årsagen til din øresusen. Men det er langt fra altid en sådan forklaring findes. Ved hørenedsættelse og øresusen vil et høreapparat ikke kun bedre hørelsen, men muligvis også lindre øresusen.