Udarbejdet af:

Tiltag der kan hjælpe dig ved hørenedsættelse

Antallet af mennesker med nedsat hørelse er stort. Hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen og omkring 300.000 i en sådan grad at de anvender høreapparat.

Hørenedsættelse opstår oftest gradvist og opdages derfor som regel ikke, før hørelsen er så dårlig at det kniber med at deltage i en almindelig samtale. Ørelægen kan foretage en høreprøve, som viser hvor alvorlig hørenedsættelsen er.

Når du har fået konstateret nedsat hørelse, er det vigtigt at du undgår støjbelastninger, så du ikke yderligere reducerer din hørelse. Det er ligeså vigtigt, at du lærer at leve med din nedsatte hørelse – og gør brug af de hjælpemidler, der er til rådighed. Eksempler på hjælpemidler kan være høreapparat, teleslynge og lamper som blinker når telefonen eller dørklokken ringer.

Hvis du har behov for et høreapparat, kan du af ørelægen blive henvist til en offentlig høreklinik – det er gratis. Hvis du ønsker at få høreapparat fra en privat klinik, vil din region betale et tilskud, som dækker en del af udgiften til et høreapparat. Nogle privatklinikker tager en høj pris for et høreapparat. Dyre apparater er ikke altid de bedste.

Et høreapparat giver dig ikke din normale hørelse tilbage. Det kan derfor være en god idé at supplere brugen af høreapparat med undervisning – fx mundaflæsning og høretaktik. Samtale med andre mennesker er vigtigt for at undgå social isolation.