Udarbejdet af:

Fremmedlegeme i øregangen

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Et fremmedlegeme i øregangen giver ubehag, kløe og klapfornemmelse. Hvis fremmedlegemet ikke fjernes, vil det irritere huden og kan føre til eksem med betændelse i øregangen. Et fremmedlegeme i øregangen skal fjernes samme dag, som det opdages for at hindre, at der tilstøder eksem med betændelse.

Hos et barn vil der ofte være tale om genstande, som barnet selv har stoppet ind i øret. Det kan være perler, ærter, majs el.lign. Hos voksne kan det dreje sig om insekter, der er kommet ind i øregangen.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan forsøge at skylle øret med lunkent vand. Øresprøjter kan købes i håndkøb på apoteket. Mistænker du et insekt i øregangen, kan du dryppe madolie i øret og efterfølgende skylle øret med lunkent vand.

Hvornår skal du kontakte din egen læge?

Hvis du ikke selv kan fjerne fremmedlegemet, skal du samme dag kontakte lægen.

Hvornår skal du kontakte ørelægen?

Hvis din praktiserende læge heller ikke kan fjerne fremmedlegemet bliver du henvist til en ørelæge.