Udarbejdet af:

Akustikusneurionom

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Et akustikusneurinom er en godartet svulst på høre- og ligevægtsnerven. Der er ikke tale om kræft, men om en langsomt voksende godartet svulst. Der findes 100 nye tilfælde hvert år i Danmark og de fleste er i 60-års alderen.

Hørenedsættelse på det ene øre, svimmelhed, øresusen og hovedpine kan være tegn på et akustikusneurinom. Hørenedsættelsen rammer først diskanten (de lyse toner).

Hvad kan du selv gøre?

Søge læge hvis du får ensidig hørenedsættelse.

Hvornår skal du kontakte din egen læge?

Ved ensidig hørenedsættelse, svimmelhed eller øresusen. Lægen vil kontrollere din hørelse og henvise dig til ørelægen ved påvist nedsat hørelse.

Hvornår skal du kontakte ørelægen?

Ved vedvarende hørenedsættelse og svimmelhed. Ørelægen kan med forskellige undersøgelser påvise, at hørenedsættelsen skyldes påvirkning af hørenerven og vil herefter henvise dig til sygehuset. På sygehuset vil der blive foretaget yderligere undersøgelser – herunder CT skanning - som kan påvise et akustikusneurinom. Behandling af et akustikusneurinom er operation med fjernelse af svulsten. Hos nogle patienter stanser væksten af akustikusneurionom af sig selv så operation ikke bliver nødvendig.