Udarbejdet af:

Skader på det ydre øre

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Det ydre øre kan blive skadet ved slag eller ved forfrysning.

Typisk opstår der en blodansamling på det ydre øre efter et slag mod øret. Det kan være i forbindelse med slagsmål eller fald. Blodansamlingen viser sig ved en misfarvet hævelse på det ydre øre.

Forfrysning viser sig ved, at det ydre øre først bliver blegt og smertende. Efterfølgende bliver øret mørkt misfarvet, som tegn på at huden er død.

Hvad kan du selv gøre?

Bruge beskyttelse ved sport hvor slag indgår (boksning). Dække ørerne til ved meget lave temperaturer. Du må aldrig gnubbe på dine ører ved forfrysning.

Hvornår skal du kontakte din egen læge?

Ved mistanke om forfrysning. Lægen kan instruere dig i gradvis opvarmning af øret samt aftale kontrol for at vurdere skadens omfang.

Hvornår skal du kontakte ørelægen?

Ved blodansamling på det ydre øre. En blodansamling skal fjernes inden 24 timer for at hindre at brusken i øret bliver ødelagt (blomkålsøre).