Udarbejdet af:

Cochlear implant

Cochlear implant (CI) består af en elektrode der opereres ind i det indre øre (den indvendige del) og forbindes med et slags høreapparat uden på hovedet (den udvendige del).

Den udvendige del består af en mikrofon, en taleprocessor, og en transmitter. Mikrofonen opfanger lyden og sender den til taleprocessoren, som er en lille computer, der bearbejder lyden til et kodet elektrisk signal, som sendes til transmitteren. Den udvendige del sidder fast på hovedet ved hjælp af en magnet. Transmitteren sender det elektriske signal til den indvendige del.

Den indvendige del består af en dekoder og et antal elektroder. Dekoderen opfanger det kodede elektriske signal, som elektroderne derefter omdanner til elektriske impulser i hørenerven.

CI overtager funktionen af et defekt indre øre og kan derfor hjælpe døve til at høre. Især personer med specielle skader i det indre øre eller dem hvor hørelsen er blevet så dårlig at andre høreapparater ikke er tilstrækkelige kan have glæde af CI.

Tilpasning af et cochlear implant kræver indlæggelse på sygehus i nogle dage og selve operationen foregår i narkose. Efter operationen går der uger eller måneder, hvor hjernen skal lære at udnytte de nye signaler, den modtager fra CI.