Udarbejdet af:

Tilskud til høreapparater

Offentligt tilskud

Pr. 1. januar 2014 er tilskuddet til et høreapparat kr. 4.010,-, og tilskuddet til to høreapparater kr. 6.362,-.

Tilskuddet kan fås, hvis følgende betingelser er opfyldt:
- Man skal være over 18 år.
- Man må ikke have modtaget høreapparater med offentligt tilskud de seneste 4 år.
- Man skal have en henvisning fra en øre-næse-halslæge.

Sygeforsikring Danmark

Er man medlem af 'Sygeforsikring Danmark'¨, kan man få et tilskud som udgør 50 % af egenudgiften, dog maximalt kr. 1.500,- pr. øre i gruppe 1 og 2, og kr. 750 pr øre i gruppe 5.