Udarbejdet af:

Hyppige tegn – tænk på!

HYPPIGE TEGN TÆNK PÅ
Øresmerter, feber Mellemørebetændelse
Hørenedsættelse, øresusen, øresmerter Ørevoks
Kløe, øresmerter Betændelse/eksem i øregangen
Hørenedsættelse, øresusen, klapfornemmelse Sprængt trommehinde
Hørenedsættelse for lave frekvenser, øresusen Otosklerose
Hørenedsættelse for høje frekvenser Aldersbetinget hørenedsættelse, støjskade
Hørenedsættelse, øresmerter Undertryk i mellemøret
Anfald af hørenedsættelse, øresusen, svimmelhed Menières sygdom
Hørenedsættelse, svimmelhed, øresusen Akusticusneurinom