Udarbejdet af:

Undersøgelse af øret

Når lægen skal finde ud af, hvad du fejler, bliver du spurgt om dine symptomer. Ørelægen vil især spørge til smerter, øresusen, svimmelhed, flåd fra øret og hørelsen.

Otoskopi er en simpel undersøgelse, hvor lægen ved hjælp af et særligt apparat med lys (otoskop) og et forstørrelsesglas kan undersøge din øregang og trommehinde. Undersøgelsen kan afsløre eksem, betændelse og fremmedlegeme i øregangen samt forandringer på din trommehinde.

En høreprøve viser, hvor godt du hører ved forskellige frekvenser. Lyd skabes ved at luftmolekyler sættes i svingninger og lydens frekvens (der måles i Hertz, Hz) er antal svingninger per sekund - mørke toner har få svingninger og lyse toner mange svingninger. Det menneskelige øre er i stand til at opfatte lyd i området fra 20 til 20.000 Hz. Lydens styrke måles i decibel. Ved en høreprøve sidder du med høretelefoner, hvortil der sendes lyd af forskellig styrke og frekvens. Når du hører en lyd, skal du løfte hånden eller trykke på en knap. Din hørelse undersøges ved forskellige frekvenser og med forskellig lydstyrke.

Tympanometri er en enkel undersøgelse, der bruges ved nedsat hørelse eller øresusen. Lægen bruger tympanometri til at vurdere om den nedsatte hørelse skyldes sygdom i ydre øregang, trommehinde, mellemørets knoglekæde eller det eustakiske rør. Alle disse tilstande fører til nedsat hørelse. Tympanometret består af et håndholdt instrument med en måleprobe for enden. Proben føres ind i øregangen og sender derfra en lyd ind mod trommehinden. Undersøgelsen er uden ubehag, og resultatet aflæses som en kurve på en lille skærm eller på en strimmel papir.