Udarbejdet af:

Støjskade

Af praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet

Ved kraftig støj over længere tid ødelægges de små hårceller i det indre øre med deraf følgende varig hørenedsættelse. Støjskader ses typisk på arbejdspladser i industrien med vedvarende kraftig støj.

Hørenedsættelsen ved kraftig vedvarende støj rammer først de lyse toner (diskanten) og først senere bassen. Tidligt i forløbet mærker man selv ikke så meget, fordi det kun er de lyseste toner, der påvirkes. De fleste opdager den nedsatte hørelse, når de ikke kan høre, hvad der hviskes og senere tales om.

Et menneske tåler normalt otte timers daglig udsættelse for 80 dB støj, uden at hørelsen bliver varig nedsat. Arbejdsmiljøloven kræver derfor, at der skal være høreværn til rådighed på arbejdspladser med støj på mere end 80 dB og er støjen over 85 dB skal høreværnet anvendes.

Akutte støjskader kan medføre varig hørenedsættelse, men ofte vil hørenedsættelsen være forbigående. Meget kraftige lyde af kort varighed (skud eller eksplosion) kan føre til forbigående hørenedsættelse, øresusen og en følelse af at have en klap for øret. Hvis der ikke er sket varig skade på det indre øre, bliver hørelsen normal efter 48 timer.

Hvad kan du selv gøre?

Beskytte dig med høreværn ved kraftig vedvarende støj og i situationer hvor kortvarig kraftig støj kan opstå.

Hvornår skal du kontakte din egen læge?

Ved mistanke om støjskader.

Hvornår skal du kontakte ørelægen?

Vedvarende nedsat hørelse. Ørelægen kan hjælpe dig med høreapparat.